Institut Joaquin Bau


Dades institut

  • Ubicat a Tortosa
  • Centre: Servei Educatiu del Baix Ebre (Tortosa )
  • Correu: e3004438@xtec.cat
  • Adreça web: http://agora.xtec.cat/iesjbau
  • Forma part de iesjbau