Institut La Talaia


Dades institut

  • Ubicat a Calafell
  • Centre: Servei Educatiu del Baix Penedès (El Vendrell )
  • Correu: e3010372@xtec.cat
  • Adreça web: http://agora.xtec.cat/ins-latalaia
  • Forma part de ins-latalaia