Servei Educatiu Ciutat Vella


Dades sez

  • Ubicat a Barcelona
  • Centre: Consorci d'Educació de Barcelona (Barcelona )
  • Correu: 08870106@xtec.cat
  • Adreça web: www.xtec.cat/se-ciutatvella
  • Forma part de se-ciutatvella