Servei Educatiu Ciutat de Badalona


Dades sez

  • Ubicat a Badalona
  • Centre: Servei Territorial de Barcelona Comarques (Barcelona )
  • Correu: 08870209@xtec.cat
  • Adreça web: agora.xtec.cat/se-badalona/intranet
  • Forma part de se-badalona