El programa ERASMUS (acrònim derivat del nom oficial en anglès: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, és a dir: "Pla d'Acció de la Unió Europea per a la Mobilitat d'Estudiants, Regió Europa".