Entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia, ara també en HTML5!. Molts educadors i educadores l'han fet servir per crear activitat s interactives on es treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària.