Robotseny és un projecte a nivell comarcal (Baix Montseny) que desenvolupa les competències científiques i creatives dels alumnes tot treballant de forma cooperativa.