Programació per a ments incipients. Scratch està basat en el llenguatge de programació Logo i serveix per aprendre a programar a travès del joc i l'experimentaciò i introduir així el pensament computacional