La Xarxa CB està formada per docents d'educació primària i d'educació secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres.